firma

BUDUJEMY ZAUFANIE

Biuro Obsługi Inwestycji „INNOWATOR-PLUS” Piotr Żywica jest firmą działającą od 2000 roku. Biuro prowadzi dla swoich klientów kompleksową obsługę inwestycji budowlanych wraz ze sprawami formalnymi i urzędowymi. Celem naszym jest pełne zadowolenie zleceniodawców uzyskane przy optymalizacji kosztów.

Zajmujemy się przygotowaniem materiałów wstępnych do projektowania (analizy, badania, koncepcje, studium wykonalności), projektowaniem, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, nadzorowaniem robót budowlanych i ich rozliczaniem finansowym. Prowadzimy usługi w zakresie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków i budowli.

Wykonujemy ekspertyzy techniczne i opinie (opracowania wykonane przez rzeczoznawcę budowlanego). Współpracujemy na stałe z pracowniami branżowymi oraz z rzeczoznawcami wszystkich specjalności.

Firma zajmuje się również wyceną nieruchomości, inwentaryzacjami w tym także ustaleniem wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej (opracowania wykonane przez rzeczoznawcę majątkowego).