kadra

Zatrudniamy   inżynierów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym:

mgr inż. Piotr Żywica
stanowisko:  właściciel firmy
Wykształcenie: wyższe techniczne.
Uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi.
Uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania.
Rzeczoznawca budowlany.
Rzeczoznawca majątkowy.
Uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót wykonywanych przy zabytkach nieruchomych.
 
doc. dr inż. Roman  Żywica
stanowisko: specjalista d/s inwestycji
Wykształcenie: wyższe techniczne.
Uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi.
Uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania.
Rzeczoznawca budowlany.
Pracownik naukowy Politechniki Pozanńskiej.
 
inż. Paweł Sulkowski
stanowisko: projektant
Wykształcenie: wyższe techniczne.
Uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi.
Uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania.
Uprawnienia architektoniczne z  ograniczeniami w zakresie projektowania.
 
mgr inż.  architekt   Wojciech Kujawiński
stanowisko: projektant
Wykształcenie: wyższe techniczne.
Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń w zakresie projektowania.
 
 
mgr inż. Artur Świderski
stanowisko: projektant
Wykształcenie: wyższe techniczne.
Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania
 
tech. architekt   Ewa Jeszka
stanowisko: asystent projektanta
Wykształcenie: średnie techniczne.
 
Współpracujemy z zespołem doświadczonych inżynierów branżowych.