realizacje

Ważniejsze prace projektowe:

2011
 • Projekt modernizacji Przychodni Zdrowia W Budzisławiu Kościelnym 
 • Projekt  Szkolnego placu zabaw w ramach programu „RADOSNA  SZKOŁA” w Budzisławiu Kościelnym, 
 • Projekt budowy nowej siedziby Urzędu Gminy w Wierzbinku 
 • Projekt  budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w Zielonce gm. Wierzbinek
 • Projekt  budynku usługowo - mieszkalnego w Koninie  ul. Wiejska
 • Projekt  modernizacji i remontu świetlicy wiejskiej w Sławoszewku
 • Projekt  Szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borowie gm. Krzymów w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”
 • Projekt  Szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczepidle gm. Krzymów w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”  
 • Projekt przebudowy i rozbudowy budynku OSP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morzyczynie gm. Wierzbinek
 • Projekt  Szkolnego placu zabaw w ramach programu „RADOSNA  SZKOŁA” w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie 
 • Projekt  Szkolnego placu zabaw w ramach programu „RADOSNA  SZKOŁA” w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie 
 • Projekt przebudowy budynku Sądu Rejonowego w Słupcy w zakresie elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych z montażem platformy pionowej dla niepełnosprawnych
 • Projekt modernizacji budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole
 • Projekt przebudowy części pomieszczeń istniejącego budynku użyteczności publicznej na potrzeby zakładu rehabilitacji leczniczej w Mielnicy Dużej, gm. Skulsk
 • Projekt remontu pokrycia dachu budynku plebanii parafii św. Bartłomieja w Koninie ul Kościelna
2000 - 2010
 
Apteki:
 • Projekt budynku apteki ogólnodostępnej we  Władysławowie, ul. Kaliska 
 • Projekt rozbudowy apteki ogólnodostępnej z przebudową części istniejącej w Powidzu, ul. Park Powstańców Wlkp. 
 • Projekt budynku apteki ogólnodostępnej w Babiaku, ul. Poznańska
 • Projekt modernizacji apteki ogólnodostępnej w Brudzewie  Plac Wolności
 • Projekt technologiczny apteki ogólnodostępnej w Kole ul. Kolejowa
Przychodnie i  gabinety lekarskie:
 • Projekt budynku mieszkalno - usługowego w Koninie (Przychodnia KOMED) ul;. Poznańska 
 • Projekt adaptacji budynku przychodni w Koninie ul. Wojska Polskiego
 • Projekt modernizacji budynku przychodni w Koninie ul.  Margaretkowa
 • Projekt adaptacji istniejącego NZOZ na przychodnię  rehabilitacyjną w Koninie, ul. Spółdzielców (VITA - MED sc)
 • Projekt adaptacji budynku hydroforni na gabinet lekarski w Koninie, ul. Noskowskiego
 • Projekt przebudowy budynku ZOZ w Koninie, ul. Szpitalna 
 • Projekt przebudowy pomieszczeń Przychodni Zdrowia w Krzymowie, ul. Główna
 • Projekt modernizacji  pomieszczeń istniejącego zakładu opieki zdrowotnej w Budzisławiu Kościelnym
 • Projekt adaptacji istniejącego lokalu użytkowego na NZOZ w Koninie ul. Spółdzielców (BMM - specjalistyczna przychodnia ginekologiczna)
Hospicja:
 • Projekt przebudowy budynku byłego Klasztoru na Zakład Opieki Zdrowotnej (Hospicjum).w Licheniu Starym, ul. Klasztorna 
 • Projekt przebudowy budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na hospicjum w Koninie  
Budynki wielorodzinne:
 • Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z powierzchnią usługową i garażami w podpiwniczeniu we Wrześni, ul. Witkowska , Owocowa
 • Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrześni, ul. Fromborska
 • Projekt budynku mieszkalno - usługowego wielorodzinnego w Koninie, ul. Podgórna 
 • Projekt zespołu niskich wielorodzinnych budynków mieszkalnych we Wrześni ul. Witkowska
 • Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrześni ul. Kilińskiego 
 • Projekt budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i nr 2 z garażami w podpiwniczeniu w Słupcy 
 • Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w  Wierzbinku
 • Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w  Sompolnie ul. Kolejowa
Termorenowacje i modernizacje:
 • Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w   Koninie, ul. Gosławicka 
 • Remont i modernizacja budynku biurowca Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Koninie przy ul. Spółdzielców 
 • Termomodernizacja budynku biurowego w Koninie ul. Zakładowa
 • Termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie ul. Górnicza
 • Termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie ul. Chopina 
 • Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie ul. Wieniawskiego
 • Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie ul. Kosmonautów 
 • Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie ul. Moniuszki
 • Termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie ul. Szeligowskiego
 • Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie ul. Wieniawskiego
 • Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie ul. Legionów
 • Termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie ul. Różyckiego
 • Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie ul. Zakole
 • Termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie ul. Wyszyńskiego
 • Termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie ul. Słowackiego
Szkoły i przedszkola:
 • Projekt remontu stołówki i modernizacji zespołu żywieniowego w Szkole Podstawowej w Mąkolnie, gm. Sompolno, 
 • Projekt termorenowacji budynku Gimnazjum nr 7 w Koninie ul. Sosnowa
 • Projekt termorenowacji budynku II Liceum ul. 11 Listopada w Koninie, 
 • Projekt przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Koninie, ul. Kolska, 
 • Remont kapitalny i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sadlnie, gm. Wierzbinek,
 • Projekt adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej dla potrzeb Gminnego Zespołu Oświaty w Sompolnie
 • Projekt budowy Gimnazjum i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym, 
 • Projekt rozbudowy i modernizacji  Przedszkola nr 1  w Koninie ul. Kopernika, 
 • Projekt remontu i modernizacji budynków Zespołu Szkół w Morzyczynie gm. Wierzbinek,
 • Projekt termorenowacji Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie, ul. Żeglarska
 • Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie
 • Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie
 • Projekt termorenowacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Koninie, ul. Kard. Wyszyńskiego
 • Projekt termorenowacji dachu budynku Gimnazjum nr 1 w Koninie, ul. Benesza
 • Projekt termorenowacji dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego
 • Projekt termorenowacji budynku ZSGE w Koninie, ul. Kard. Wyszyńskiego
 • Projekt termomodernizacji budynku CKP w Koninie ul. Wyszyńskiego
 • Projekt termorenowacji budynku Przedszkola nr 7 w Koninie ul. Kolejowa
 • Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie ul. 3 Maja
Obiekty sportowo - rekreacyjne:
 • Projekt  budynku świetlicy środowiskowej w Ostrowitem, ul. Lipowa
 • Projekt Hali Sportowej z zapleczem  w Boguszycach, gm. Wierzbinek
 • Projekt Hali Sportowej z zapleczem w Sompolnie
 • Projekt  szkolnego placu zabaw w ramach programu „RADOSNA SZKOŁA” w Kleczewie
 • Projekt zagospodarowania centrum miejscowości Szczepidło gm. Krzymów
 • Projekt budowy Środowiskowego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego  przy Gimnazjum nr 6 w Koninie
 • Projekt wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mąkolnie gm. Sompolno
 • Projekt przebudowy budynku świetlicy sołeckiej w Mostkach wraz z rozbudową infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
 • Projekt budowy kompleksu sportowego w Sompolnie  w ramach programu „ORLIK 2012”
 • Projekt budowy parku rekreacyjnego z placem zabaw, urządzeniami sportowymi i infrastrukturą towarzyszącą w Mąkolnie
 • Projekt budowy kompleksu boisk „Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 4 na os. Gosławice w Koninie
 • Projekt budowy kompleksu boisk „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 12 na os. Zatorze w Koninie ul. Szeligowskiego
 • Projekt budowy kompleksu boisk „Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 7  w Koninie ul. Sosnowa
 • Projekt budowy kompleksu boisk „Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 15  w Koninie ul. Kryształowa 
 • Projekt adaptacji budynku byłej dyspozytorni na potrzeby obiektu szkoleniowo - wypoczynkowego w Kleczewie
 • Projekt budowy wielofunkcyjnego zespołu boisk sportowych„Orlik 2012”na osiedlu mieszkaniowym w Ślesinie 
 • Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy  Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie 
Obiekty produkcyjne i magazynowe:
 • Projekt hali magazynowej dla urządzeń grzewczych w Genowefie, gm. Krzymów
 • Projekt rozbudowy budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno - biurowym w Genowefie gm. Krzymów
 • Projekt budowy zakładu usługowego z zapleczem socjalno - biurowym w Modle Królewskiej gm. Stare Miasto
 • Projekt hali drobiarskiej z zapleczem i infrastrukturą techniczną w Myśliborzu - Bobrowie
 • Budowa budynku biurowo - magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Konin ul. Zakładowa
 • Projekt adaptacji istniejących budynków magazynowych nr 12 i 13 na budynek warsztatowy z zapleczem socjalnym w Koninie, ul. Nadbrzeżna 
 • Projekt modernizacji stołówki zakładowej Elektrowni KONIN w Koninie, ul. Przemysłowa
 • Projekt adaptacji istniejącego budynku magazynowego  nr 11A i 11 na budynek produkcyjny w Koninie, ul. Nadbrzeżna
 • Projekt modernizacji budynku biurowego Rejonu Gazowniczego w Koninie, ul. Zakładowa
 • Projekt rozbudowy hali magazynowej w Koninie - Malińcu, 
 • Projekt adaptacji pomieszczeń pijalni na stołówkę zakładową w Elektrowni Adamów w Turku
Inne obiekty:
 • Projekt przebudowy budynku administracyjnego „A” w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica
 • Projekt adaptacji budynku Sądu Rejonowego w Słupcy, ul. Traugutta
 • Projekt  świetlicy wiejskiej w Słowikach gm. Kleczew 
 • Projekt przebudowy budynku  świetlicy wiejskiej w  Woli Spławieckiej gm. Kleczew 
 • Projekt budynku świetlicy środowiskowej Ostrowitem  pow. Słupca
 • Projekt budowy zieleniaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koninie ul. Chopina
 • Projekt przebudowy i remontu budynku Sądu Okręgowego w Koninie ul. Energetyka
 • Projekt remontu budynku Sądu Rejonowego w Kole ul. Włocławska
 • Projekt remontu budynku Sądu Rejonowego  w  Turku ul. Legionów Polskich
 • Projekt płyt dachowych panwiowych prefabrykowanych dla Konińskiej Wytwórni Prefabrykatów KON-BET w Koninie
 • Projekt adaptacji budynku po NBP na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie ul. Dworcowa
 • Projekt przebudowy budynku administracyjnego „A” w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica, 
 • Projekt remontu Domu Ludowego w Nowej Wsi , gm. Sompolno
 • Projekt docieplenia ścian zewnętrznych budynku kościoła w Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Faustyny w Koninie, ul. Fikusowa 
Ekspertyzy i opinie (wybrane opracowania):
 
2011
 • Ekspertyza techniczna nawierzchni boiska sportowego w Słupcy
 • Ekspertyza techniczna budynku Przedszkola w Strzałkowie
 • Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego GOPS w Lądku
 • Ekspertyza techniczna budynku Hospicjum w Koninie
 • Ekspertyza techniczna budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie
 • Ekspertyza budynku mieszkalnego wielorodzinnego MTBS w Koninie
 • Ekspertyza budynków mieszkalnych w Kleczewie
 • Studium wykonalności adaptacji budynku kaplicy na mieszkania chronione w Koninie ul. Bojerowa
2000 - 2010
 • Ekspertyza techniczna budynku biurowego PGK i M w Koninie
 • Opinia techniczna dotycząca dachów budynku hali produkcyjnej, budynku biurowego i budynku TSP Roltrans Group Polska sp. z o.o. Konin,
 • Opinia techniczna dotycząca budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Koninie, 
 • Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego w Turku 
 • Opinia techniczna dotycząca Domu Nauczyciela (w budowie) w Koninie
 • Opinia techniczna dotycząca budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie
 • Ekspertyza techniczna  budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Budzisławiu  Kościelnym gm. Kleczew
 • Opinia techniczna dotycząca obiektu kontenerowego w Pątnowie
 • Opinia techniczna dotycząca budynku mieszkalno - usługowego w Koninie, 
 • Opinia techniczna dotycząca budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie, ul. Kosmonautów
 • Opinia techniczna dotycząca budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie, ul. 3 Maja 
 • Ekspertyza techniczna budynku OSP w Sompolnie, 
 • Ekspertyza techniczna budynku GOK w Sompolnie
 • Opinia techniczna dotycząca budynku Biblioteki Publicznej w Koninie, ul. Mickiewicza
 • Ekspertyza techniczna budynków magazynowych w Wilczynie
 • Opinia techniczna dotycząca budynku dworu w Kopydłowie, gmina Wilczyn
 • Opinia techniczna dotycząca budynku Sądu Rejonowego w Koninie
 • Ocena techniczna dotycząca budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie
 • Opinia techniczna dotycząca budynku remizy OSP w Boguszycach, Gm. Wierzbinek
 • Ekspertyza techniczna budynku kina „ELKO” w Koninie
 • Ocena techniczna dotycząca budynku energetycznego PWiK  Konin-Pawłówek
 • Ocena techniczna dotycząca zbiorników oczyszczalni ścieków w Koninie, ul. Poznańska
 • Opinia techniczna dotycząca stanu stropu drewnianego w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy
 • Ekspertyza techniczna budynku Urzędu Skarbowego w Krotoszynie
 • Ekspertyza techniczna budynku CASTORAMA w Modle Królewskiej k/Konina
 • Ekspertyza techniczna Przedszkola nr 4 w Koninie
 • Ekspertyza techniczna budynku w Koninie przy ul. Gosławickiej 
 • Ekspertyza budowlana  tunelu żelbetowego przenośnika ścierowego KWB KONIN
Nadzory inwestorskie:
 
2011
 • Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Kleczewie
 • Budowa Sądu Rejonowego w Koninie
 • Remont pokrycia dachu budynku plebani położonego w Koninie przy ul. Kościelnej 
 • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wilczynie
 • Termomodernizacja budynków oświatowych w Wilczynie
 • Budowa placów zabaw „RADOSNA SZKOŁA” w Koninie przy Sz..P. nr 4 i Sz.P. nr 6,
 • Budowa placu zabaw „RADOSNA SZKOŁA” przy Sz..P. w Budzisławiu Kościelnym,
 • Budowa placów zabaw „RADOSNA SZKOŁA” przy Sz..P. w Szczepidle i Borowie Gm. Krzymów 
 • Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koninie przy ul. Broniewskiego 3
 • Budowa parkingu w Krzymowie,
 • Budowa placu zabaw i boiska w Szczepidle gm. Krzymów
 • Modernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole
2000 - 2010
 • Budowa Gimnazjum w Lubstowie  gmina Sompolno
 • Remont i przebudowa pomieszczeń kuchni w Sz.P. w Mąkolnie gmina Sompolno
 • Remont hal produkcyjnych nr 10, 11 Roltrans Group Polska SA Konin, ul. Nadbrzeżna
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Koninie ul.Górnicza 2 i 4
 • Remont Domu Ludowego w Nowej Wsi gmina Sompolno
 • Remont budynków komunalnych w Gminie Sompolno (Urząd Miejski, budynek PKS, Dom Ludowy w Sycewie, OSP Lubstów, OSP Mąkolno)
 • Pracownia energii odnawialnej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie
 • Adaptacja magazynu na mieszkania socjalne
 • Budowa targowiska miejskiego w Koninie ul. 11 Listopada
 • Budowa sali sportowej w Sompolnie ul.Kaliska
 • Adaptacja budynku NBP na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie ul. Dworcowa
 • Przebudowa  basenu krytego w Koninie ul. Aleje 1 Maja
 • Budowa Przedszkola nr 14 w Koninie os. Gosławice
 • Budowa Przychodni Zdrowia w Koninie ul. Poznańska
 • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjno-oświatowego w Kleczewie
 • Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Koninie ul. Kopernika
 • Budowa II etapu fabryki Opakowań Kartonowych - Smurfit Kappa Polska Stare Miasto k/Konina
 • Remont Domu Ludowego w Budzisławiu Kościelnym gmina Kleczew
 • Adaptacja byłego budynku przedszkola na potrzeby Komendy Policji Kleczew, Plac Kościuszki
 • Budowa centrum logistycznego DOMATOR w Starym Mieście k/Konina
 • Przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Koninie
 • Budowa centrum handlowego Media-Markt, Komfort, BFM w Starym Mieście k/Konina
 • Remont wieży kościoła parafialnego w Kramsku
 • Budowa zieleniaka w Koninie przy ul. Chopina
 • Adaptacja budynku na potrzeby hospicjum stacjonarnego w Koninie ul. Południowa 
 • Budowa Sądu Rejonowego w Koninie
 • Budowa budynku zaplecza i kompleksu boisk ORLIK 2012 w Kleczewie
 • Budowa budynku zaplecza i kompleksu boisk ORLIK 2012 w Koninie przy ul. Sosnowej
 • Budowa budynku zaplecza i kompleksu boisk ORLIK 2012 w Wilczynie